سابقهٔ مشاوره ودرمان مؤسّس

دارای مجوزفعالیت ازسازمان نظام روانشناسی ومشاوره جمهوری اسلامی ایران مجوزفعالیت از سازمان بهزیستی شهرتهران 28 سال سابقه فعالیت مشاوره ای درسطح دبیرستان های استان تهران سابقه خدمت در بخش مدیریتی وسازمانی وتشکیلاتی مشاوره سابقه خدمت در مراکزمشاوره متعدد در سطح استان تهران مدرس آموزشگا ه های آزاد ووابسته به وزارت علوم مدرس کارگاه پیش از …

سابقهٔ پژوهش مؤسّس

بررسی سلامت روان بانوان جانباز شهر تهران بررسی رابطه میزان اضطراب مادران باردار و اضطراب نوزادان به‌دنیاآمده بررسی مشکلات دانش‌آموزان دبیرستانی دختر که از مکانیزم‌های دفاعی اجتنابی و سرکوبی استفاده می‌کنند بررسی مشکلات دانش‌آموزان تک‌فرزند ارائهٔ مشاوره به ساخت دو فیلم کوتاه در ارتباط با هدایت تحصیلی و مشکلات نوجوانان