خدمات مرکز مشاوره مهمید

کلینیک مشاوره مهمید با تخصص در حوزه خانواده و با کادری متخصص، مجرب و با تجربه در زمینه های زیر به ارائه خدمات می پردازد.

دپارتمان مشاوره خانواده کلینیک ما با کادری متخصص و با تجربه از روانشناسان و مشاوران خانواده دور دیده در حوزه خانواده به ارائه خدمات می پردازد.

دپارتمان مشاوره و زوج درمانی کلینیک ما با کادری متخصص و با تجربه از روانشناسان و مشاوران خانواده دوره دیده در حوزه زوج و مسائل زناشویی به ارائه خدمات می پردازد.

دپارتمان مشاوره طلاق کلینیک ما با کادری متخصص و با تجربه از روانشناسان و مشاوران خانواده دوره دیده در حوزه طلاق به ارائه خدمات می پردازد.

دپارتمان مشاوره پیش از ازدواج کلینیک ما با کادری متخصص و با تجربه از روانشناسان و مشاوران خانواده دوره دیده در حوزه ازدواج به ارائه خدمات می پردازد.

دپارتمان سکستراپی کلینیک ما با کادری متخصص و با تجربه از روانشناسان و درمانگران مسائل جنسی و سکستراپی به ارائه خدمات می پردازد.

مرکز ما با موضوع های مختلف در حوزه خانواده، زوجین، ازدواج و مسائل فردی اقدام به برگزاری جلسات دورهمی گروهی و جلسات تخصصی گروه درمانی می نماید.

مرکز ما با موضوع های مختلف در حوزه خانواده، زوجین، ازدواج و مسائل فردی اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی می نماید.

با انجام آزمون ها و تست های روانشناسی در زمینه، شخصیت و خودشناسی، خانواده، زوج و ازدواج و روابط بین فردی و بهره گیری از ارزیابی ها و تحلیل های تخصصی، روانشناس ها و مشاوران ما می توانید به شناخت بهتری از خود دست یابید.

سایر خدمات مرکز مشاوره مهمید

مرکز مشاوره مهمید در زمینه های زیر نیز به شما عزیزان به ارائه خدمات می پردازد.