لطفاً برای هر یک از سوالات یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید. امتیاز مربوط به گزینه کاملاً موافق 5، امتیاز مربوط به گزینه موافق 4، امتیاز مربوط به گزینه تا حدودی موافق 3، امتیاز مربوط به گزینه مخالف 2 و امتیاز مربوط به گزینه کاملاً مخالف 1 است.

نام
ایمیل
شماره موبایل
1. در موقعیت های اجتماعی احساس می کنم از دیگران جدا شده ام.

2. می ترسم دیگران از عیوب و ضعف های من علیه من استفاده کنند.

3. نگران این هستم که در گروه های اجتماعی طرد شوم یا قربانی شوم.

4. مردم همیشه مرا ترک می کنند.

5. من در اولویت قرار دادن نیازهای خودم بر دیگران خوب هستم.

6. افراد زندگی من احساسات و نیازهای من را مهم نمی کنند.

7. من باید بیشتر از آنچه در زندگی دارم به دست می آوردم.

8. من تمایل دارم برای خودم ضرب الاجل ها و اهداف غیر منطقی تعیین کنم.

9. من بیشتر از دیگران اشتباه می کنم.

10. من آنقدر که نیاز دارم درک و حمایت دریافت نمی کنم.

11. من فاقد حس اجتماع یا تعلق هستم.

12. من اغلب احساس می کنم در روابط گرفتار شده ام.

13. من احساس گناه می کنم که به دیگران «نه» می گویم.

14. من برای دیگران اولویت ندارم.

15. به نظر می رسد دیگران بیشتر از من به دست آورده اند.

16. برای من سخت است که "نه" را به عنوان پاسخ قبول کنم.

17. من اغلب با فکر از دست دادن شریک زندگیم احساس وحشت می کنم.

18. وقتی اشتباه می کنم به شدت از خودم انتقاد می کنم.

19. من احساس می کنم لایق عشق و پذیرش نیستم.

20. نیازهای دیگران مهمتر از نیازهای من است.

21. برای من سخت است که بگویم در لحظه چه می خواهم.

22. من اغلب در روابط صمیمانه ام احساس نارضایتی یا عدم تحقق می کنم.

23. من اغلب احساس می کنم توسط مردم طرد شده ام.

24. من اغلب احساس نقص، غیرجذاب بودن یا به نوعی کمبود می کنم.

25. من با کارهایی همراه می شوم که واقعاً نمی خواهم انجام دهم.

26. اغلب موافق انجام کارهایی هستم که بعداً متوجه می شوم نمی خواستم انجام دهم.

27. من همیشه می دانم که چه می خواهم و چگونه به آن برسم.

28. من اغلب در روابطم نقش مراقبتی را بر عهده می گیرم.

29. احساس می کنم تحت تأثیر وظایفی که باید به تنهایی انجام دهم، غرق شده ام.

30. می ترسم دیگران متوجه شوند که مشکلی با من وجود دارد.

31. من به ندرت عشق، محبت و توجهی را که نیاز دارم به دست می‌آورم.

32. وقتی مردم چیزها را از دید من نمی بینند ناامید و عصبانی می شوم.

33. من به افرادی که در زندگی من هستند اعتماد ندارم که به طور قابل اعتماد در دسترس من باشند.

34. من آنچه را که دیگران می خواهند انجام می دهم تا از تلافی یا عواقب منفی جلوگیری کنم.

36. وقتی به خواسته هایم نمی رسم ناامید می شوم.

37. من نمی توانم به دیگران تکیه کنم که به طور مداوم در کنار من باشند.

38. اگر استانداردهایم را برآورده نکنم از خودم احساس نارضایتی و ناامیدی می کنم.

40. به اکثر مردم نمی توان اعتماد کرد.

41. من به ندرت با دیگران ارتباط برقرار می کنم.

42. من با حلقه دوستانم هماهنگ نیستم.

43. اکثر مردم وعده ها را زیر پا می گذارند و یا دروغ می گویند.

44. من خیلی از خودم احساس شرم می کنم.

45. من نیازهای دیگران را بر نیازهای خودم ترجیح می دهم تا احساس خودخواهی نکنم.

46. برای انجام کارها به کمک افراد خاصی نیاز دارم.

47. من از خودم استانداردها و توقعات بسیار بالایی دارم.

48. وقتی در موقعیت‌های اجتماعی قرار می‌گیرم، سازگاری برای من دشوار است.

49. وقتی اشتباه می کنم به شدت از خودم انتقاد می کنم.

50. من نگران هستم که آیا افرادی که با آنها نزدیک هستم با من کاملاً صادق باشند.

51. هیچ کس نمی تواند حمایت عاطفی و مراقبتی را که نیاز دارم به من ارائه دهد.

52. اگر در بیشتر کارهایی که انجام می دهم عالی نباشم، احساس شکست می کنم.

53. اگر نیازهایم را در اولویت قرار دهم احساس گناه می کنم.

54. احساس می کنم تحت تأثیر وظایفی که باید به تنهایی انجام دهم، غرق شده ام.

55. من تمایل دارم برای خودم ضرب الاجل ها و اهداف غیر منطقی تعیین کنم.

56. من اغلب برای مشکلات در روابطم احساس تقصیر می کنم.

57. من نگرانم که در گروه های اجتماعی طرد شوم یا قربانی شوم.

58. من باید در هر کاری که انجام می دهم فوق العاده توانمند باشم.

59. من اغلب احساس می کنم در روابطم دیده نمی شوم یا دوست ندارم.

60. من اغلب با فکر از دست دادن شریک زندگیم احساس وحشت می کنم.

61. من با ایستادن از خودم در روابط مبارزه می کنم.

62. هیچکسی که دوست دارم اگر واقعاً مرا بشناسد، نمی‌خواهد با من باشد.

63. من از خودم کمتر از کمال انتظار ندارم.

64. من می ترسم که مردم به من خیانت کنند یا به من صدمه بزنند.

65. روابط من ناپایدار و غیرقابل پیش بینی است.

66. من تصمیمات خوبی نمیگیرم

67. من در پذیرش تمجید مشکل دارم.

68. من به تنهایی نمی توانم مشکلاتم را حل کنم.

69. من آنقدر که نیاز دارم درک و حمایت دریافت نمی کنم.

70. اگر دیگران واقعاً مرا می شناختند، من را نمی پذیرفتند.

71. برای من سخت است که نیازهای خودم را در اولویت قرار دهم.

72. احساس می کنم بسیار متفاوت و جدا از دیگران هستم.

73. من بیشتر از دیگران اشتباه می کنم.

74. من به پرورش و درک بیشتری نیاز دارم تا اینکه دیگران بتوانند در روابطم به من بدهند.

75. من تمایل دارم در موقعیت های اجتماعی احساس طرد شدن کنم.

76. به نظر می رسد دیگران بیشتر از من به دست آورده اند.

77. می ترسم دیگران مرا گمراه کنند یا دستکاری کنند.

78. اگر کاری را که دیگران از من می خواهند انجام ندهم ممکن است آنها را از دست بدهم.

79. افراد زندگی من احساسات و نیازهای من را مهم نمی کنند.

80. من اغلب احساس می کنم در روابط گرفتار شده ام.

81. من احساس می کنم لایق عشق و پذیرش نیستم.

82. می ترسم دیگران متوجه شوند که مشکلی با من وجود دارد.

83. من اغلب احساس می کنم توسط مردم طرد شده ام.

84. من فاقد حس جامعه یا تعلق هستم.

85. وقتی مردم چیزها را از دید من نمی بینند ناامید و عصبانی می شوم.

86. برای من سخت است که "نه" را به عنوان پاسخ قبول کنم.

87. من به ندرت کسی را پیدا می کنم که بتواند واقعاً مرا درک کند یا با من همدردی کند.

88. اگر استانداردهایم را برآورده نکنم از خودم احساس نارضایتی و ناامیدی می کنم.

89. برای من سخت است که برای مدت طولانی تنها باشم.

90. مردم همیشه مرا ترک می کنند.

91. من خیلی از خودم احساس شرم می کنم.

92. برای من سخت است که تصمیمات مهم را به تنهایی بگیرم.

93. من اغلب نگران این هستم که دیگران در مورد من قضاوت کنند یا از من سوء تعبیر کنند.

94. احساس می کنم تحت کنترل دیگران هستم.

95. من در بسیاری از جنبه های زندگی خود احساس بی کفایتی می کنم.

96. مردم از من دست می کشند.

97. نسبت به دیگران احساس حقارت می کنم.

98. من باید از خودم محافظت کنم وگرنه مردم مرا فریب می دهند.

99. من نیازهای دیگران را بر نیازهای خودم ترجیح می دهم تا احساس خودخواهی نکنم.

100. من اغلب از دیگران کمک و بازخورد می خواهم.

101. من به ندرت با دیگران ارتباط برقرار می کنم.

102. من احساس گناه می کنم که به دیگران «نه» می گویم.

103. من در شناخت خواسته ها و نیازهای خودم مشکل دارم.

104. من همیشه می دانم که چه می خواهم و چگونه به آن برسم.

105. من اغلب احساس می کنم که دستاوردهایم به اندازه کافی خوب نیستند و به راه هایی که می توانستم بهتر انجام دهم توجه می کنم.

106. می ترسم اگر نیازهای مردم را برآورده نکنم، مرا مجازات کنند یا از من تلافی کنند.

107. من در اولویت قرار دادن نیازهای خودم بر دیگران خوب هستم.

108. انجام کارهای روزانه بدون کمک برای من سخت است.

109. من در اصرار و وادار کردن دیگران برای دادن آنچه می خواهم خوب هستم.

110. من اغلب نگران افرادی هستم که دوستشان دارم از من دور شوند یا از من فاصله بگیرند.

0/5 (0 نظر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *