نشانه های بلوغ فکری و عقلی در زندگی و ازدواج

بلوغ فکری مانند بلوغ جسمی دریچه ای است که فرد با عبور از آن دچار تحولاتی در زندگی خود خواهد شد. زمان رخ دادن بلوغ فکری قابل پیش بینی نیست. ممکن است افراد آن را در سن های مختلف تجربه کنند. در واقع رخ دادن نشانه های بلوغ فکری یا عقلی در زندگی (و بعدا ازدواج) از منطق و عقل پیروی دارد. زمانی در انسان ها شاهد نشانه های بلوغ فکری خواهیم بود که از لحاظ عقلی و عاطفی رشد کرده باشند.

بلوغ فکری (عقلی) چیست و چه نشانه هایی دارد

بلوغ فکری (عقلی) چیست و چه نشانه هایی دارد
بلوغ فکری (عقلی) چیست و چه نشانه هایی دارد

افرادی که تصمیمات آنها بر پایه عقل و منطق باشند و در بروز رفتار، درایت و احساسات کنترل شده نشان دهند به این درجه رسیده اند. ابعاد مهم در سرشت انسان، ابعاد بلوغ های فکری است. برای رسیدن به زندگی ایده آل رسیدن به بلوغ فکری و عقلی لازم است.

زنان و مردان برای رسیدن به بلوغ روانی و فکری با یکدیگر تفاوت هایی دارند. به صورت میانگین زنان در سن 23 سالگی و مردان در سن 25 سالگی به بلوغ فکری خواهند رسید. البته این سن فقط میانگین سنی می باشد. ممکن است در برخی از افراد زودتر و یا در برخی افراد خیلی دیرتر رسیدن به این بلوغ اتفاق بیفتد.

این تغییر مسلما در افراد دارای نشانه هایی است که پس از رسیدن به آن می توان از فرد برای شرکت در اجتماع و یا شروع زندگی مشترک و ازدواج، انتظاراتی داشت.

چگونه رسیدن به نشانه های بلوغ عقلی (فکری) در زندگی و یا ازدواج را در افراد تشخیص دهیم؟

افرادی که به این درجه می رسند ویژگی های در مقایسه با سایر افراد خواهند داشت. افرادی که دارای زندگی هدفمندی هستند در واقع به نوعی بلوغ عقلی و فکری رسیده اند. افرادی که مدام درگیر احساسات های متغیر می شوند و از تصمیم گیری قاطع عاجزند معمولا با بلوغ عقلی فاصله دارند. اما در مقابل افرادی که بدون توجه به برخی از موقعیت ها و افراد، هدف خود را دنبال می کنند و زندگی خود را برای رسیدن به این هدف مدیریت می کنند قطعا به مرحله بلوغ فکری رسیده اند. این افراد هرگز تحت تاثیر کسانی که مانع رسیدن آنها به هدفشان می شوند قرار نخواهند گرفت.

مدیریت شرایط و موقعیت های پیرامون خود، از ویژگی دیگرافرادی است که به بلوغ عقلی رسیده اند. آنان در شرایط های حساس خود را کنترل کرده و از خود رفتار های پرخاشگرانه و وقیحانه بروز نمی دهند. آنان به دنبال راه حل های منطقی برای مدیریت موقعیت هستند. دلیل آن نیز رسیدن به بلوغ عقلی است. (منبع)

معمولا افرادی که هر دم علایق خود را تغییر می دهند و فاقد الگوی خاصی برای نشان دادن علایق خود هستند از رسیدن به بلوغ بازمانده اند. افراد با ثبات که در مسیر مشخصی از زندگی حرکت می کنند و کمتر دچار نوسان می شوند، افرادی خواهند بود که به درجه بلوغ عقلی رسیده باشند.

ویژگی افرادی که به این مهم ئست پیدا کرده اند:

به طور کلی افرادی که به مرحله بلوغ فکری دست پیدا کرده اند رفتار و تفکر جداگانه ای نسبت به افرادی دیگر دارند. آنان در برابر مشکلات تحمل زیادی داشته و برای حل مشکلات خود فورا اقدام می کنند و به دیگران وابسته نمی شوند. افرادی که به خود متکی هستند معمولا آستانه تحمل زیادی دارند و تسلیم خواسته های اطرافیان و موقعیت های بحرانی نخواهند شد.

افرادی که به بلوغ فکری رسیده اند بیشتر با اطرافیان هماهنگ هستند و انجام کار های تیمی را بیشتر دوست دارند. غرور بی خود و بیجا در این افراد وجود ندارد و برای حل مشکلات خود را مغرور نشان نمی دهند.

ظرفیت در شنیدن و یا دیدن اعتراض و انتقاد و یا مخالفت های دیگران و منطقی برخورد کردن از نشانه های بلوغ فکری می باشند. افرادی که هنوز به این مرحله نرسیده اند با سوءتفاهم و یا مخالفتی کوچک به شدت ناراحات و عصبی می شوند و سعی در به کرسی نشان دادن حرف خود دارند. افرادی که به این بلوغ می رسند یاد میگیرند که انسان ها هر یک دارای نگرش های متفاوتی هستند و باید به آنها احترام گذاشت.

اهمیت بلوغ فکری در ازدواج

ازدواج تنها بخشی از زندگی است که افراد با ورود به دنیای تاهل زندگی خود را با فرد دیگری شریک می شود. به نظر می رسد برای داشتن یک زندگی مشترک موفق و عاشقانه نیاز به رسیدن به بلوغ فکری در دختران و پسران احساس می شود.

زمانی که زوج هر دو به بلوغ فکری رسیده باشند زندگی مشترک آنها کمتر دچار مشکل خواهد شد. درک متقابل، احترام به نظرات و اعتقادات یکدیگر، حل مشکلات زندگی با تکیه بر خود، ایجاد روابط عقلانی و حذف غرور های بیجا از دلایلی هستند که می توانند یک زندگی مشترک را به سوی خوشبختی سوق دهد.

تمام این دلایل از نشانه های رسیدن به بلوغ عقلی و عاطفی خواهند بود. افرادی که آگاهانه همسر خود را انتخاب کرده و علایق و سلیقه خود را تغییر نخواهند داد به یکدیگر نیز وفادار تر خواهند بود. به نظر می رسد قبل از ازدواج علاوه بر نشانه های بلوغ جسمی باید نشانه های بلوغ عقلی و فکری را در خود و طرف مقابل جست و جو کرد.

برای رسیدن به بلوغ عاطفی و فکری لازم است راه های رسیدن به این مهم را دانست.

خانم دکتر معصومه قنبری

خانم دکتر معصومه قنبری

دارای پروانه سازمان نظام به شماره: 3672 و سازمان بهزیستی و تجربه 20ساله در زمینه مشاوره
مدرس کارگاه های مهارت زندگی وخانواده. رویکرد درمانی روایت درمانی وطرحواره درمانی است.آشنایی با اصول حل تعارض بامتدهای روز دنیا، مترجم ونویسنده کتاب