کارگاه ها و سمینارهای تخصصی

این قسمت در  حال بروز رسانی است

Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram

موضوع: کارگاه مهارت های ارتباطی

مدرس کارگاه: خانم معصومه قنبری

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

زمان برگزاری: ۱۳۸۹/۱۰/۹

تعداد شرکت کنندگان: ۲۰ نفر

هزینه: ۱۰۰ هزارتومان