روش و رویکرد درمانی:

درمان شناختی رفتاری (cbt)، طرحواره درمانی، درمان سیستمی با رویکرد روایت درمانی

عضویت ها:

زمینه های فعالیت:

برگزارکننده کارگاه های:

سوابق حرفه‌ای:

سوابق علمی و پژوهشی:

دوره های آموزشی تخصصی گذرانده:

خانم دکتر معصومه قنبری

خانم دکتر معصومه قنبری

دارای پروانه سازمان نظام به شماره: 3672 و سازمان بهزیستی و تجربه 20ساله در زمینه مشاوره
مدرس کارگاه های مهارت زندگی وخانواده. رویکرد درمانی روایت درمانی وطرحواره درمانی است.آشنایی با اصول حل تعارض بامتدهای روز دنیا، مترجم ونویسنده کتاب