خودسنجی هیجانات

خودسنجی هیجانات( لین پدرسون و راس وود)

  • خودسنجی هیجانات

    برای هر کدام از عبارات زیر شدت هیجانات خود را بین چهار سطح خفیف ، متوسط، شدید وخیلی شدید تعیین کنید

خانم دکتر معصومه قنبری

خانم دکتر معصومه قنبری

دارای پروانه سازمان نظام به شماره: 3672 و سازمان بهزیستی و تجربه 20ساله در زمینه مشاوره
مدرس کارگاه های مهارت زندگی وخانواده. رویکرد درمانی روایت درمانی وطرحواره درمانی است.آشنایی با اصول حل تعارض بامتدهای روز دنیا، مترجم ونویسنده کتاب