مشاوره درمان وسواس فکری و عملی

مشاوره و درمان وسواس (چه فکری چه عملی) تا چه میزان می تواند در درمان این بیماری موثر باشد؟ قطعا مشاوره درمان وسواس دارای علائم و عوارضی است که زندگی مردم مبتلا را مختل می سازد. بنابراین روانشناسان برای مشاوره و درمان وسواس فکری و عملی، راه های متنوعی را با توجه به نوع آن، توصیه داده می کنند. در ادامه به راه های مشاوره و درمان وسواس فکری و عملی خواهیم پرداخت. مشاوره درمان […]