مشاوره تقویت مهارت و تعامل های ارتباطی

مردم به دلیل زندگی در اجتماع، خود به خود با مهارت های ارتباطی آشنا می شوند. اما ممکن است برخی از مردم به مهارت های ارتباطی خود تسلط کافی نداشته باشند. در این صورت، مشاوره تقویت مهارت و تعامل های ارتباطی به مردم کمک می کند تا با آداب اجتماعی وتقویت مهارت های ارتباطی آشنا شوند. عدم آگاهی و تسلط مردم بر این مهارت ها، آنها را برای برقراری ارتباط با محیط اطراف خود، با مشکلاتی مواجه می کنند. بنابراین شرکت در جلسات مشاوره برای افزایش مهارت های ارتباطی خیلی ضروری است.

مشاوره افزایش و تقویت مهارت و تعامل های ارتباطی چیست؟

مهارت های ارتباطی، رفتار و واکنش هایی است که مردم با آدم های اطراف، از خود نشان می دهند. نحوه برقراری مکالمه، شرکت در اظهار نظر های جمعی، نحوه شنیدن سخنان اطرافیان، مشاهده کردن و … از مهارت های ارتباطی می باشند.

در مشاوره افزایش و تقویت مهارت های ارتباطی، به مردم  آموزش داده می شود که با افزایش مهارت های ارتباطی، می توانند راه های رسیدن به اعتماد به نفس را تجربه کنند. نشان دادن بازخورد و دریافت آنها، همدلی، تن صدای مناسب در زمان حرف زدن، احترام، پاسخ دادن به سوالات و … نیز از دیگر مهارت های مهم افزایش مهارت های ارتباطی می باشند که در جلسات مشاوره افزایش و تقویت مهارت های ارتباطی به مردم آموزش داده خواهند شد.(منبع)

مشکلات مربوط به مهارت های ارتباطی

مشکلاتی در نحوه ارتباط مردم، با اعضای خانواده و یا اجتماع وجود دارند که ناشی ازعدم یادگیری مهارت های ارتباطی است. در مشاوره تقویت مهارت و تعامل های ارتباطی، با بررسی این مشکلات، اقدام به آموزش تعامل های رفتاری و ارتباطی خواهد شد.

الگو هایی برای تعامل مردم وجود دارند که در جلسات مشاوره افزایش و تقویت مهارت های ارتباطی، مشکلات ارتباطی مراجعه کننده، بر اساس این الگو ها بررسی می شوند. ممکن است مشکلات ارتباطی مربوط به اختلال های روانی باشد. به طور مثال وجود اختلال روانی اضطراب، ممکن است باعث ایجاد مهارت های ارتباطی درست نشود.

با این اوصاف، کمک گرفتن ازمشاوره متخصص برای تقویت مهارت های ارتباطی مناسب خواهد بود.

انواع مشکلات مهارت های ارتباطی

 • مشکلات ارتباطی والدین با فرزندان خود

یکی از مهم ترین مشکلات مهارت های ارتباطی است که در جلسات مشاوره افزایش و تقویت مهارت های ارتباطی به تقویت مهارت ارتباطی بین والدین و فرزندان پرداخته می شود. به طورمثال، برخی از والدین به نیاز های فرزندان خود به کندی پاسخ می دهند و یا در مواجه با بحران های دوران نوجوانی فرزندان خود، عکس العمل های درستی نشان نخواهند داد.

 • مشکلات ارتباطی با همسر

داشتن احساسات منفی مانند انتظارات غیر منطقی، سرد مزاجی ها و … از مشکلات ارتباطی هستند که برای رفع این مشکلات بایستی به مشاوره افزایش و تقویت مهارت های ارتباطی روی آورد.

 • مشکلات ارتباطی با دوستان و همکاران

به نظر می رسد بعضی از مردم جامعه در نحوه برقراری ارتباط با دوستان و یا همکاران خود دچار مشکلاتی می باشند. نیاز است، برای رفع این مشکلات و بهبود روابط به تقویت مهارت های ارتباطی بپردازند.

مشکلات ارتباطی با برادر و خواهر

داشتن احساس رقابت و یا تنفر و یا تفاوت قائل شدن خانواده ها از نشانه های مشکلات ارتباطی خواهر و برادر ها می باشند. عدم دریافت رفتار یکسان و تفاوت های جنسیتی از سوی والدین از مشکلات رایج مهارت های ارتباطی هستند که برای بهبود این مشکلات، مشاوره افزایش و تقویت مهارت های ارتباطی به خانواده ها پیشنهاد می شود.

مهارت های ارتباطی هستند که برای بهبود این مشکلات، مشاوره افزایش و تقویت مهارت های ارتباطی به خانواده ها پیشنهاد می شود.

روش های بهبود مشکلات مربوط به مهارت های ارتباطی

برای حل مشکلات مهارت های ارتباطی، نیاز است تا با مشاور افزایش و تقویت مهارت های ارتباطی مشورت شود. جلسات مشاوره افزایش و تقویت مهارت های ارتباطی، نقش مهمی در رفع مشکلات  مهارت های ارتباطی دارند. در این جلسات مشکلات ریشه یابی می شوند و برای تقویت مهارت های ارتباطی از روش های مختلفی استفاده می کنند.

درجلسات مشاوره، در خصوص نوع ضعف در مهارت های ارتباطی بحث و گفت و گو می شود و در نهایت دیدگاه فرد در مورد مسائل مثبت خواهد شد. ممکن است ریشه عدم آگاهی در خصوص مهارت های ارتباطی مربوط به فرهنگ و تربیت خانواده باشد و یا مرتبط با نوعی اختلال روانی مانند استرس و یا وسواس باشد.

در هر صورت، راه های آموزش و بهبود مهارت های ارتباطی، با توجه به گستردگی مشکلات مهارت های ارتباطی خیلی متنوع هستند.

انواع مهارت های ارتباطی

انواع مهارت های ارتباطی

 • ارتباط دوستانه
  برای برقراری روابط دوستانه راستگویی، اعتماد، مهربانی و درک متقابل از ویژگی های مهارت های ارتباطی هستند که در جلسات مشاوره مهارت های ارتباطی به افراد آموزش داده می شوند. به طور مثال لبخند زدن به همکار و یا پرسیدن حال او در زمان بیماری یکی از مهارت های ارتباطی است که در جلسات سعی در تقویت آنها دارند.
 • گوش دادن فعال
  گوش دادن فعال به معنی گوش دادن تمام و کمال به سخنان طرف مقابل، به این صورت به حرف های فرد سخنگو توجه داشته باشیم. نشان دادن توجه و احترام به سخنان اطرافیان یکی از مهارت های مهم ارتباطی می باشد. به طور مثال در زمان حرف زدن با اطرافیان نباید حواس خود را به جز فرد گوینده به چیز دیگر معطوف کرد.
 •  اعتماد به نفس
  داشتن اعتماد به نفس در زندگی باعث پیشرفت فرد و ایجاد ارتباط های مختلف خواهد شد. برقراری ارتباط چشمی در زمان حرف زدن با دیگران، بالا گرفتن سر و یا طرز نشستن از نشانه های اعتماد به نفس هستند که همواره در مشاوره مهارت های ارتباطی به افراد یادآوری خواهند شد.
 •  همدلی
  درک احساسات و درمیان گذاشتن آن با دیگران و همچنین نشان دادن بازخورد مناسب از نشانه های همدلی محسوب می شوند. همدلی در احساسات غم و یا عصبانیت افراد نقش مهمی در فروکش احساسات منفی آنها دارد.
 •  وضوح صدا
  همیشه برقراری ارتباط خوب با افراد خانواده و اطرافیان نیاز به داشتن و به کار بردن همه مهارت های ارتباطی درست است. تنظیم صدا در زمان صحبت کردن ممکن است به دیگران احساسات منفی القا کند و نوعی بی احترامی به آنها باشد.
 •  پاسخ دادن
  پاسخ دادن های سریع به تماس ها و یا سوال پرسیدن افراد نقش مهمی در برقراری ارتباط اصولی دارند. در مشاوره مهارت های ارتباطی به طور مثال به افراد یاد داده می شود تا به محض مشاهده تماس و یا شنیدن آن حتما پاسخ را ارسال کنند.
  حتی در صورتی که فرد پاسخ کاملی نداشته باشد بایستی به او اطلاع دهد که بعدا پاسخ دقیق را به او خواهد داد.
 •  احترام
  نحوه برقراری ارتباط و نحوه آغاز ارتباط از نشانه های احترام به طرف مقابل می باشند. قطع نکردن صحبت های دیگران و وقت گذاشتن و پرسیدن سوالات منطقی و شفاف در مورد موضوع مورد بحث از سخنگو نیز از نشانه های احترام به طرف مقابل هستند. نشانه های احترام در مهارت های ارتباطی در جلسات مشاوره مهارت های ارتباطی به افراد یادآوری خواهند شد.

جمع بندی

مشاوره مهارت های ارتباطی، حیطه ای از روانشناسی است که در آن مهارت‌های ارتباطی و نحوه ارتباط افراد را مورد بررسی قرار خواهند داد. با توجه به نوع مشکل مربوط به مهارت های ارتباطی، آموزش و تکنیک های یادگیری متفاوت خواهند بود. بنابراین جلسات مشاوره بر اساس نوع مشکل در مهارت ارتباطی برای افراد برگزار خواهد شد. در هر صورت راه های آموزش و بهبود مهارت های ارتباطی با توجه به گستردگی مشکلات مربوط به مهارت های ارتباطی بسیار متنوع هستند.

این مشاوره برای کسانی که در تعاملات و ارتباطات خود در خانواده یا جامعه مشکل دارند مفید است.

هزینه این جلسات در مهمید به نسبت سایر مراکز مشاوره پایین‌تر بوده و از 200000 تومان شروع می‌شود.

تعداد جلسات این مشاوره معمولاً به وضعیت فرد و تشخیص مشاور مربوطه وابسته است و برای هر فرد متفاوت است.

این جلسات معمولاً بین 45 تا 60 دقیقه طول می‌کشد اما ممکن است در مواردی و به تشخیص مشاور مربوطه، کمتر یا بیشتر هم بشود.

0/5 (0 نظر)
خانم دکتر معصومه قنبری

خانم دکتر معصومه قنبری

دارای پروانه سازمان نظام به شماره: 3672 و سازمان بهزیستی و تجربه 20ساله در زمینه مشاوره
مدرس کارگاه های مهارت زندگی وخانواده. رویکرد درمانی روایت درمانی وطرحواره درمانی است.آشنایی با اصول حل تعارض بامتدهای روز دنیا، مترجم ونویسنده کتاب