حمید یوسفی

روان پزشک

 • نظام پزشکی: ۵۰۸۵۱
 • تجربه: ۱۷سال
 • تحصیلات:روان پزشکی

روش و رویکرد درمانی:

رویکرد کل نگر و انسان گرایانه

عضویت ها:

 • عضو سازمان نظام پزشکی ایران

زمینه های فعالیت:

 • درمان اختلالات شایع روان پزشکی
 • درمان استرس و اضطراب
 • افسردگی

سوابق حرفه‌ای:

 • روان پزشک در مراکز دولتی و خصوصی
 • درمان ومشاوره اختلال های شایع روان پزشکی از جمله اختلالات اضطرابی و افسردگی

سوابق علمی و پژوهشی:

 • نویسنده کتاب روان و زندگی
 • مسایل اجتماعی و سویه های روانی
 • هوش هیجانی