کارگاه مهارت های ارتباطی

مدرس کارگاه: خانم معصومه قنبری

سرمایه گذاری شما در این کارگاه: ۱۰۰۰۰۰ تومان

اطلاعات کارگاه تخصصی

زمان برگزاری: ۱۰ تیر ۹۹

ساعت: ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰

مدت کارگاه: ۲ ساعت

تعداد جلسات کارگاه: یک جلسه

نحوه برگزاری: حضوری/آنلاین

محل برگزاری: مرکز مشاوره مهمید

درباره کارگاه

در این کارگاه مهارت های ارتباطی آموزش داده می شود.

مخاطبان کارگاه:

زوج ها

علاقه مندان به مهارت های ارتباطی

دانشجویان

کارمندان سازمان‌ها و اداره‌ها

سرفصل‌های کارگاه

  • ارتباط یک
  • ارتباط دو
  • ارتباط سه
  • ارتباط پنج
  • ۷ رفتار مخرب
  • ۷رفتار پیوند دهنده