• مشاوره کودک مشاوره کودک چیست؟ مشاوره کودک در چه زمینه و موضوعاتی کمک می کند؟ جلسات روانشناسی کودک چقدر طول می کشد؟ کودکان از چه سنی می توانند از خدمات مشاوره استفاده کنند؟
  • مشاوره نوجوان
  • فرزندپروری
  • بازی درمانی
  • آزمون هوش و استعدادیابی

ارائه خدمات تخصصی در زمینه کودک :

* روان درمانی کودک، آموزش مهارت های فرزندپروری، پرورش خلاقیت

* تفسیر نقاشی، بازی درمانی، شن درمانی،

* استعداد یابی و سنجش هوش کودکان به همراه آزمون های تخصصی هوش و استعدادیابی،

* کاهش مشکلات بیش فعالی و تکانشگری، افزایش توجه و تمرکز، کاهش اضطراب های جدایی،

* بهبود مشکلات خواب، شب ادراری، بهبود مشکلات رفتاری، ارتقا سطح تمرکز و حافظه، آموزش خود مراقبتی جنسی، مشکلات جنسی در کودکان،

* بهبود هوش هیجانی، ساختن ارتباط مجدد بین کودک و والدین و درمان اختلالات نوشتن، خواندن و محاسبه کردن