Showing 2 Result(s)

کودک درسخوان یا مسئولیت پذیر

والدین به فرزندان خود می‌گویند:‌ «تو فقط درست را بخوان! به درس ات  بچسب! نمی خواد کاری بکنی!‌»‼️. ادامه این مسیر سبب دردسرهایی برای حال و آینده آن کودک و والدینش می‌شود.از جمله :وابسته به دیگران است.از پس کارهایش بر نمی‌آید.همکاری و همیاری را نیاموخته است.مدام از والدین و دیگران توقع دارد.#تنبل و پرتوقع است.#مسئولیت_پذیر نیست.چرا؟! چون هیچ …

از غم کودک تان نهراسید

غم سیاهچاله ای نیست که انها را ببلعد. هرکس حق دارد به خاطر از دست دادن هرچه که دوستش داشته #سوگواری کند‌.برای #فرزندان این موضوع #عشق می تواند مردن #حیوان_خانگی یا حتی ندیدن یک #کارتون مورد علاقه اش باشد.با جملاتی “چون تو دیگه بزرگ شدی” یا “مرد که گریه نمی کنه” غم را سرکوب نکنید. این گونه عکس العملها صرفا فرزندان را شرمسار می کند. درحالی که …