سابقهٔ مشاوره ودرمان مؤسّس

  • دارای مجوزفعالیت ازسازمان نظام روانشناسی ومشاوره جمهوری اسلامی ایران
  • مجوزفعالیت از سازمان بهزیستی شهرتهران
  • 28 سال سابقه فعالیت مشاوره ای درسطح دبیرستان های استان تهران
  • سابقه خدمت در بخش مدیریتی وسازمانی وتشکیلاتی مشاوره
  • سابقه خدمت در مراکزمشاوره متعدد در سطح استان تهران
  • مدرس آموزشگا ه های آزاد ووابسته به وزارت علوم
  • مدرس کارگاه پیش از ازدواج درسراهای محله
  • عضوکانون دفاتر مشاوره وخدمات روانشناختی شهرتهران زیرنظر بهزیستی شهرتهران

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *