دپارتمان مشاوره پیش از ازدواج مرکز مشاوره مهمید با کادری مجرب از متخصصان روانشناسی و مشاوره خانواده در زمینه های زیر به ارائه خدمات می پردازد:

  • خودشناسی با هدف ازدواج
  • آمادگی و مهارت های قبل از ازدواج
  • مشاوره پیش از ازدواج و انتخاب همسر
  • مسائل دوران عقد
  • اجرا و تفسیر آزمون های تخصصی مشاوره پیش از ازدواج