مرکز مشاورهٔ مهمید درسال 1395 به سرپرستی سرکار خانم معصومه قنبری کارشناسی ارشد مشاوره و بالینی شروع به کار کرد. ایشان پس از سال‌های طولانیِ کار مشاوره درسطح دبیرستان‌های شهر تهران و حومه با هدف ارتقاء سطح فرهنگ مشاوره و راهنمایی در بین خانواده‌های تهرانی اقدام به تأسیس این مرکز در تهران نمود تا بتواند ضمن جذب همکاران تلاش‌گر و جوان قدم مؤثّری در زمینهٔ مشاوره و راهنمایی بردارد. این مرکز ضمن توجه به ارزش‌های اخلاقی در محیطی آرام و صمیمی توأم با اعتماد و امنیت درحال ارائهٔ خدمات  می‌باشد