مرکز مشاوره‌ٔ مهمید

در این مرکز، مشاوره در زمینه‌های ازدواج، خانواده و تحصیل توسط

متخصص و روان‌شناس، معصومه قنبری انجام می‌پذیرد.

مشاورهٔ تلفنی مرکز: ۹۰۹۲۳۰۵۸۶۲